Mal hareketlerinin elektronik ortamda düzenli bir şekilde izlenebilmesi amacıyla; 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 230 uncu maddesinin birinci
fıkrasının beşinci bendine göre hali hazırda kağıt ortamda düzenlenmekte olan “sevk irsaliyesi”nin, elektronik belge olarak elektronik ortamda düzenlenmesi, alıcısına elektronik ortamda iletilmesi ve elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesine olanak sağlayan uygulamadır. e-İrsaliye belgesi, yeni bir belge türü olmayıp, kağıt ortamdaki “sevk irsaliyesi” belgesi ile aynı hukuki niteliklere sahiptir.

E-İRSALİYENİN AVANTAJLARI NELERDİR?

  • Düzenlediğiniz e-irsaliyeyi alıcıya saniyeler içerisinde iletebilir, hızlı bir şekilde mutabakat sağlayabilirsiniz.
  • E-irsaliye uygulamasını kullanarak; kargo ve kağıt masrafınızın önüne geçebilir, belgelerinizi dijital ortamda muhafaza edebilirsiniz.
  • Düzenlediğiniz ya da aldığınız elektronik irsaliyelere dilediğiniz zaman kolaylıkla erişebilirsiniz.