397 sıra no.lu VUK tebliğ ile hayata geçirilen ve 5 Mart 2010 tarihinden itibaren uygulamada olan E-fatura; Gelir İdaresi Başkanlığı’nın belirlediği standartlarda kağıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahip olan dijital faturadır. E-fatura yeni bir belge türü olmayıp, kâğıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahiptir. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yönetilen e fatura uygulamasında amaç tek format ve standarda göre satıcı ve alıcı arasında güvenli, zaman ve maliyet tasarrufu sağlayan bir sistem oluşturmaktır.

E FATURA’NIN AVANTAJLARI NELERDİR?

  • E-faturanın çok sayıda avantajı şu şekilde sıralanabilir;
  • Çevrecidir. Kağıda basılmadığından, tamamen elektronik ortamda oluşturulur. Ekstra kağıt üretimi gerekmez. Kolaylık sağlar. Kağıt faturalara nazaran çok daha hızlı ve pratik bir şekilde oluşturulur.
  • E faturalar karşı tarafa istenildiği zaman saniyeler içerisinde gönderilebilir. Kağıt faturalarda olduğu gibi karşı tarafa ulaştırmak için kargo ya da posta gibi hizmetlere gerek kalmaz.